top of page

De kleine letters

13.png
Uitleg .png
Uitleg  (1).png
De AFM hoe zit dat eigenlijk?

De AFM is een afkorting en staat voor Autoriteit Financiële Markten en houdt toezicht op de financiële markten van Nederland. Ze zorgt er voor dat bedrijven en instellingen zich netjes houden aan de regels die hiervoor gelden.

De ondernemers die obligaties aanbieden op onze website van de BloeiFoundation vallen buiten het toezicht van de AFM, er geldt geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

 
 
 
 
 
Maar hoezo eigenlijk?

Binnen de regels van het AFM gelden een paar uitzonderingen. Namelijk: wanneer je als bedrijf minder dan 5 miljoen (per jaar) aan obligaties wilt binnen halen, geldt hier geen vergunning- en prospectusplicht voor. Maar wel een meldplicht bij het AFM. Dit heeft als doel dat de Autoriteit Financiële Markten een overzicht krijgt van alle aanbiedingen van obligaties die zijn vrijgesteld van de prospectusplicht op grond van artikel 53, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling WFT (wet op het financieel toezicht). De AFM kan op deze manier eerder inspelen op mogelijke misstanden bij de uitgevende instellingen om zo de beleggersbescherming te vergroten.

Je bent wel verplicht om netjes aan te geven voor welke doelen je het geld gebruikt. Je moet aangeven wat de risico’s zijn, zodat iedereen die obligaties van jou koopt op een eerlijke manier kan beoordelen wat de risico’s zijn op deze belegging.

Geld lenen kost geld

Wees je er als ondernemer bewust van dat de gelden die je binnenhaalt voor jouw plan of bedrijf geld kost. Je betaalt namelijk ieder jaar 2% rente. En na een looptijd van 10 jaar moet je het weer terugbetalen. Als je 1000 euro binnenkrijgt op de obligaties betaal je aan de investeerder ieder jaar 20 euro. Na 10 jaar is dat opgeteld 200 euro. Daarnaast zijn er nog kosten voor het systeembeheer dat netjes bijhoudt wie van jou obligaties hebben gekocht.

Risico belegger

Er bestaat een kans dat de ondernemer waarvan jij een obligatie hebt gekocht failliet gaat. In dit geval is de kans aanwezig dat je minder geld terug krijgt dan je oorspronkelijke ingelegde bedrag. In het ergste geval ben je het gehele geldbedrag kwijt.

Waarom Obligaties en geen certificaten of aandelen?

Beleggen in obligaties is de meest veilige manier van beleggen. Je spreekt vooraf een vast rendement af, hierdoor ben je niet aan het gokken met je geld. Daarnaast is de structuur van het uitgeven van obligaties het goedkoopst. Bij aandelen moeten bedrijven taxaties en jaarrapporten inleveren die de waarde van hun bedrijf en dus aandelen bepalen. De kosten hiervoor staan vaak niet in verhouding met baten waar het gaat om kleine ondernemers.

Daarnaast mag een V.O.F. of eenmanszaak geen aandelen of certificaten van aandelen uitgeven. De enige manier om te beleggen in lokale ondernemers is daarom in obligaties.

Looptijd van minimaal 10 jaar?

De looptijd van de obligaties is minimaal 10 jaar. De reden hiervoor is dat ondernemers de tijd moeten hebben om de plannen goed uit te kunnen voeren. Een nieuw project beginnen is net zoiets als een geboorte van een kind. Het begin is heel fragiel. Dag en nacht heeft het idee aandacht nodig. Naar mate het ouder wordt leert het lopen, praten en nog veel meer. Wanneer het bedrijf 10 jaar is kan het al behoorlijk zelfstandig werken. Het is heel realistisch dat de ondernemer de obligaties terug kan kopen met zijn gezonde bedrijf. Kies je voor een kortere terugbetaaltijd dan breng je het project onnodig in de stress. De kans op slagen is dan aanzienlijk kleiner.

Vast rendement van 2 procent of 6 procent producten

De obligaties die aangeboden worden hebben een vast rendement van 2 procent. Ze stijgen niet in waarde, maar dalen ook niet. De obligaties zijn van lokale bedrijven die ethisch, duurzaam en lokaal actief zijn. Deze bedrijven plaatsen hun missie voor winstgevendheid. Vind je een hoog rendement belangrijk? Dan kun je beter deelnemen aan beleggingsportefeuilles met daarin bijvoorbeeld Shell of Bitcoin.

Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor 6 procent rendement in producten. Je kunt dan bij de ondernemer die de obligaties uitgeeft voor de waarde van 6 procent producten halen. 

Beleg nooit meer geld dan dat je 10 jaar kunt missen

Een obligatie koop je voor 10 jaar met een vast rendement. In principe blijft dit geld voor die periode vast staan. Check daarom goed of je dit ook echt kunt missen.

Twijfel je aan de zekerheid van een obligatie?

Het kan zijn dat je het risico van een obligatie die een ondernemer uitgeeft hoog vindt. Koop dan nooit te veel van deze obligaties, maar houd het bij één.

 

Koop ik een obligatie van de bloei foundation of van de ondernemer?

Je koopt obligaties van de ondernemer. De Bloei Foundation helpt door het bos van regels, maar de ondernemer geeft de obligaties uit. De contracten die gesloten worden, de geldstromen en de beleggingen gaan ook rechtstreeks via de ondernemer. De pagina met informatie over de onderneming die obligaties uitgeeft die je op deze website vindt is van de ondernemer zelf. 

 

Logo Bloei foundation (15)_edited.png

Van jou talent

Samen

Maken

We

Het leven

Mooier

bottom of page