top of page
radio.png
NOS.jpg

Samen impact maken

Wij geloven in een boerderij die in perfecte harmonie samenwerkt met de natuur om voedsel te produceren die bijdraagt aan jouw gezondheid en de aarde. Gezond en zuiver voedsel, gemaakt met de natuur zoals dit vanuit de oorsprong bedoeld is. ​

Wij zijn hiermee één van de meest duurzame bedrijven, voorlopers en voorbeelden in de Nederlandse landbouw.  Onze visie op voedsel en manier van werken is een visie met een lange termijn. We passen oude wijsheden en patronen toe zodat we duurzaam zijn

en voor altijd kunnen bestaan. 

Deze visie en vorm van boeren vraagt om anders denken, weg bij het uitputten van de aarde, weg bij korte termijn winsten. Winsten die ten koste gaan van de dieren, bodem en natuur. Weg bij kunstmest en pesticiden weg bij bedrijven die het voedsel systeem manipuleren. 

 

Dit vraagt om mensen die het belangrijk vinden dat we de aarde op een betere manier doorgeven. Om mensen die het klimaat belangrijk vinden. 

 

De wereld verbeteren is lastig en doen we niet alleen, maar laten we wel beginnen. Jij en wij zijn namelijk de toekomst, samen zetten we stappen naar een gezonde wereld hoe klein de stappen ook zijn. Niet door tegen het huidige systeem aan te schoppen, maar juist door samen te bouwen aan een toekomst die we graag willen. Maak daarom impact en participeer in de boerderij van de toekomst, gebasseerd op de natuur.

 

Met jou participatie veranderen we de financieringsstructuur.  Door de gronden vrij te kopen van de bank, onstaat er een beter rendement waarmee we veel beter, slimmer en innovatiever werken aan de boerderij die bijdraagt aan de toekomst. 

Met vriendelijke groet Bartele en Rianne Holtrop

Change the future become a farmer.

Obligatie
Blog Banner for Website Content.jpg

Obligaties
Zonder winstoogmerk 0.1%

Obligaties 0,1%

Deze obligaties koop je met een jaarlijkse rendement van 0%. Hiermee kunnen de plannen om een boerderij te creëren welke 1000 jaar gaat bestaan volledig tot uiting komen.

De fondsen die worden verzameld via deze obligaties worden gebruikt voor projecten die geen direct economisch rendement genereren. Denk hierbij aan het aanplanten van bomen, het creëren van voederhagen, het aanleggen van bijenzones en het verbeteren van de stallen voor het "kalfjes bij de koe project".

Het betreft hier een obligatie en geen donatie. Mocht de boerderij om welke reden dan ook ooit worden verkocht, dan zal de obligatie worden afgelost.

Let op: Je neemt een obligatie,

strikt gezien is dit een aandeel van de boerderij zonder juridisch zeggenschap. Wel waarderen we jouw inzichten en inspraak tijdens het lente overleg obligatiehouders.

Inflatiecorrectie 0,1%

Prijs obligatie € 500

Looptijd: 30 Jaar

Noodsituatie terugkoop garantie

tot 10 obligaties (Artikel 14a)

Obligaties 2%

Obligaties 2%

Deze obligaties koop je met een jaarlijkse vast rendement van 2%. 

Met deze investering help je bij het verduurzamen en vrijkopen van de grond die bij onze boerderij hoort. Daarnaast streeft de boerderij naar energieneutraliteit in de voedselproductie en de aanleg van paden die de koeien langer kunnen laten weiden.

Deze obligaties hebben een looptijd van 10 jaar. Na deze periode heb je de mogelijkheid om de obligatie af te lossen of te verlengen voor nog eens 10 jaar.

Let op: Je neemt een obligatie,

strikt gezien is dit een aandeel van de boerderij zonder juridisch zeggenschap. Wel waarderen we jouw inzichten en inspraak tijdens het lente overleg obligatiehouders. V.O.F. Staat garant voor het direct terug kopen van 10 obligatie in een noodsituatie van de investeerder

 

Inflatiecorrectie 2% geld

Prijs obligatie € 1000

Looptijd: 10 jaar

Noodsituatie directe terugkoop garantie tot 10 obligaties (Artikel 14a)

Obligaties 6%
Eieren,vlees,melk

Investeer in onze obligaties en profiteer van een vast rendement van 6% per jaar, maar niet in geld! In plaats daarvan ontvang je rendement in de vorm van producten die onze boerderij produceert, zoals vlees, eieren, melk en alles wat ons restaurant te bieden heeft.

Het geïnvesteerde geld van deze obligaties wordt gebruikt om de gronden die bij de boerderij horen te verduurzamen en vrij te kopen. We streven naar energieneutraliteit in de voedselproductie en willen paden aanleggen waardoor onze koeien langer kunnen grazen.

Deze obligaties hebben een looptijd van 10 jaar. Na deze periode heb je de mogelijkheid om de obligatie af te lossen of te verlengen voor nog eens 10 jaar.

Let op: Je neemt een obligatie,

strikt gezien is dit een aandeel van de boerderij zonder juridisch zeggenschap. Wel waarderen we jouw inzichten en inspraak tijdens het lente overleg obligatiehouders.

Vergoeding 6% producten 

(Afhalen van de boerderij)

Prijs obligatie € 1000

Looptijd: 10 jaar

Noodsituatie directe  terugkoop garantie tot 10 obligaties (Artikel 14a)

Hoe verdiene we geld

Hoe wij anders zijn en geld verdienen met

duurzame landbouw,

 

Om dit goed uit te leggen moeten we even terug.

 

De oorsprong van het houden van landbouwhuisdieren zoals koeien, kippen en varkens bestaan om producten waar we als mens niks mee kunnen om te zetten in makkelijk opneembare vetten en eiwitten zoals melk, eieren en vlees. Simpelweg omdat we als mens niet in staat zijn om bijvoorbeeld gras te verteren. Koeien, maar ook geiten kunnen dit heel effectief, ze hebben een bijzonder maagstelsel dat samenwerkt met bacteriën om de eiwitten in gras om te zetten in melk. Dit zijn allemaal natuurlijke processen welke heel ingenieus zijn en al eeuwen bestaan, een soortgelijk proces is in een fabriek (nog) niet na te bootsen en zou dan zeer mileubelastend zijn.

 

Even terug: Na de 2e wereldoorlog is de landbouw onder leiding van Sicco Mansholt veranderd in de moderne Nederlandse landbouw. Een systeem dat gericht was op nooit meer honger. Door het manipuleren van natuurlijke processen met bijvoorbeeld kunstmest en het importeren van goedkope granen is de productie van melk, vlees en eieren geëxplodeerd. De Nederlandse boer wordt expert om de productie van de dieren te verhogen met ingenieuze, bijna fabrieksmatige processen. 

Het voordeel aan dit systeem is dat er veel "op dieren gebaseerd" voedsel geproduceerd wordt (Lees: makkelijk opneembare vetten en eiwitten van zeer hoge kwaliteit tov planten), nadeel van dit systeem is dat het heel afhankelijk is geworden van input en dat de input van hoge kwaliteit moet zijn, kwaliteit granen waar je ook brood van kunt bakken. 

Daarnaast is het niet meer de koe die zelf naar het weiland gaat om te grazen en van dit gras melk maakt. De koe staat nu in een luxe stal waarbij de boer zelf met trekkers het gras, maait, oogst en voert als een stamppot met granen, mais en soja. Het gevolg hiervan is dat de boer heel afhankelijk is geworden van toeleveranciers. De boer heeft nu immers meerdere trekkers, machines, luxe stallen, voer- en melksystemen nodig om gras om te zetten in melk. Om de kosten te kunnen betalen die dit systeem met zich meebrengt moeten ze de productie altijd verhogen. Om deze productieverhoging te realiseren heeft de boer de organisaties nodig voor koeien die nog meer melk geven, teelt specialisten om nog meer gras te groeien en mechanisatiebedrijven voor grotere trekkers. 

Vooruit naar de oorsprong:

Hier hebben we geen waardeoordeel over, maar pakken dit zelf anders aan. De koe heeft nog steeds een ingenieus maagstelsel en is goed in staat om zelf het gras te halen en dit om te zetten naar een hoge kwaliteit melk. Dat is dan ook precies wat we doen. Al sinds 2013 stellen we alles ter discussie wat er na de 2e wereld oorlog tussen koeien en gras bedacht is en brengen de boerderij terug naar de kern van de landbouw. Zonder dat we afhankelijk zijn van ingenieuze dure systemen om melk te produceren.

Een proces puzzel je niet zomaar terug naar de kern. Het huidige landbouwsysteem heeft koeien gecreëerd die niet meer van alleen gras melk kunnen maken. De bodem is verslaafd aan de kunstmest en de natuurlijke processen zijn lui geworden. Dat is dan ook precies onze uitdaging, terug naar de kern van de natuur om daar landbouw mee te bedrijven, op een manier waarbij natuurlijke processen zichzelf vernieuwen tot een systeem dat altijd herhaald kan worden met minimaal input. 

Begonnen in 2013, met vallen en opstaan steeds overnieuw proberen zien we vandaag in 2023 dat het proces zichzelf begint te vernieuwen en dat de input steeds lager wordt. De biodiversiteit verandert op de boerderij, veel kruiden en klavers komen terug, wat ontzettend belangrijk is voor de productie van gras. De nieuwe generatie koeien passen beter, zijn gezond en produceren meer melk in dit natuurlijke systeem. 

 

Door de natuurlijke processen serieus te nemen komen we uiteindelijk tot een ultiem laag kostprijssysteem dat tot in eeuwigheid herhaald kan worden. We hoeven (bijna) geen trekkers, machines en stallen te gebruiken om van gras melk te maken. Ons financiële resultaat is (bijna) niet afhankelijk van stijgende marktprijzen we gebruiken namelijk in veel mindere mate diesel, energie, water, granen, arbeid, enz. 

Aan de andere kant verkopen we onze melk voor de hoogste marktprijs mogelijk, namelijk biologisch. Ons financiële resultaat voor de melkveehouderij wordt het meest beïnvloed door de natuur, met name de jaarlijkse regenval. Veel regen is veel gras, veel gras is veel melk.

Het is zo simpel dat het eigenlijk ingewikkeld is. "Vooruit naar de oorsprong".

IMG20220714054124 (1).jpg

De toekomst bepalen
we samen

Informatie obligatie

Informatie - Boer Bart Obligaties

Uitgever Obligaties: 

V.O.F. Boer Bartele

Schoterweg 26

8462td Rotstergaast

Kvk 87761084

Belangrijke informatie voor potentiële investeerders

 1. Over Boer Bart: V.O.F Boer Bart is een biologische boerderij die zich toelegt op het produceren van slowfood. Met een sterke focus op duurzaamheid en kwaliteit, zetten wij ons in voor het leveren van gezonde en milieuvriendelijke producten aan onze klanten. Als onderdeel van onze groei en ontwikkeling, obligaties uit te geven.

 2. Obligaties:

 • Uitgifte: In totaal geven wij 3 keer 1000 obligaties uit. 

 • Waarde: Elke obligatie heeft een waarde van 500 of 1000 euro.

 • Looptijd: De obligaties hebben een looptijd van minimaal 10 jaar.

 1. Rendement:

 • Rente: De obligaties bieden een inflatie (rente) vergoeding van 2% per jaar. Of 6% in producten per jaar.

 • Uitbetaling: De rente wordt jaarlijks uitbetaald voor 31 mei aan de obligatiehouders gedurende de looptijd van de obligaties.

 • Terugbetaling: Aan het einde van de looptijd van 10 jaar wordt in overleg het volledige ingelegde bedrag van 1000 euro per obligatie terugbetaald aan de obligatiehouders.

 1. Zekerheden:

 • Biologische boerderij: V.o.f Boer Bartele is een goed gevestigde biologische boerderij met een bewezen staat van dienst en een solide bedrijfsmodel. De inkomstenstromen binnen het bedrijf bestaat uit het volgende.

  • Verkoop biologische melk Henri Willig Heerenveen, januari tot december, maandelijks met vast contract voor onbepaalde tijd.

  • Verkoop koeien, januari tot december, maandelijks tegen marktwaarde 

  • Inkomsten speelboerderij, maart tot oktober omzet met hoge marge

  • Inkomsten overheidssubsidies, december. 

  • Gebouwen, dieren, productie en grond zijn juridisch in eigendom van de V.O.F. Boer Bartele en vertegenwoordigen een verkoopwaarde van 3.2 mil. Veel meer dan de uitgegeven waarde van de obligaties. 

  • Dit biedt een solide cashflow voor het betalen van de rentes voor de obligaties.

 1. Risico's:

 • Marktfluctuaties: De agrarische sector kan onderhevig zijn aan prijsschommelingen en marktrisico's. Dit kan van invloed zijn op de financiële prestaties van Boer Bart.

 • Operationele risico's: Net alle andere ondernemingen kan Boer Bart te maken krijgen met uitdagingen zoals weersomstandigheden, ziektes of andere operationele risico's die de bedrijfsprestaties kunnen beïnvloeden.

 • Liquiditeit: Houd er rekening mee dat obligaties niet direct verhandelbaar zijn en dat het mogelijk is dat u uw investering gedurende de looptijd niet kunt verzilveren.

 1. Inschrijving:

 • Inschrijvingsperiode: De inschrijvingsperiode voor de Boer Bart obligaties loopt van 22-05-2023 tot 22-05-2035.

 • Minimale investering: De minimale investering bedraagt 500 of 1000 euro (1 obligatie). Het is mogelijk om meerdere obligaties te kopen.

 • Inschrijvingsprocedure: Loopt via Share Council.

 • Belangrijke opmerking: Dit prospectus is louter informatief en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen van obligaties. 

bottom of page